What is MCE?

 NGO/ NPO to organize workcamps and other voluntary projects in Mongolia

 Full member of NVDA (Network for Voluntary Development in Asia)

 Partner of ALLIANCE, SCI MCE (Mongolian workCamps Exchange)

1)Brief History When: MCE was established on January 11th, 2001 by an individual who had participated in the 3 rd Training & Networking Workcamp of NVDA in Vietnam. Why: Before 2000, there were no workcamp organizations or international voluntary service in Mongolia. However, there was much need for international voluntary projects to improve a Mongolian society. Through practical work projects, MCE hopes to encourage public awareness of Mongolia’s social problems and promote local actions.

2) Aims a)To create/ develop/ revive ecological, self sufficient and warm-hearted civilization. We promote exciting voluntary actions by fresh ideas and mobility as a youth NPO, to shift the world with too much competition and expansion into more healthy one for both nature and people. b) To encourage activities of NGO/NPOs and activation of local communities We create opportunities to meet new people and to start new actions by involving many locals. We make bridges between isolated NPOs and local people, and invite youth to depopulated areas. c) To promote global friendship, understanding and solidarity We grow exchange naturally among world youth and local people through living, working, talking and laughing together. They can improve global views/ sensitivity and language/ planning skills.

3) Activities a)To organize international workcamps in Mongolia with local partners and people b) To send volunteers from Mongolia to workcamps c) To develop various networks of NGO/NPOs d) Promotion of NVDA common actions in the national and international level

4) workCamps & volunteers In 2014: 22 projects- 272 International vols & 31 Mongolian vols In 2015: 22 projects- 266 International vols & 24 Mongolian vols In 2016: 20 projects- 251 International vols & 15 Mongolian vols In 2017: 20 projects- 268 International vols & 23 Mongolian vols In 2018: 22 projects- 283 International vols & 19 Mongolian vols 5) Finance a) We don’t have any support from Mongolian Government and other International organizations. Running cost of MCE (staffs, offices, transportation, communication etc.) is managed by the participation fees of volunteers who join workCamps in Mongolia. b) Project cost (food, accommodation, transportation etc.) of international workcamps in Mongolia is prepared by the fees from volunteers too.

Mongolian workCamps Exchange is always looking for good relations between youth organizations in the international and regional level.

2008-2013

Sinds 2008 doe ik in mijn vakantie vrijwilligerswerk in Mongolië. Via het MCE (Mongolian workCamps Exchange ) hielp ik de kinderen uit een weeshuis in Ulaan Baatar,de hoofdstad van Mongolië. Zij kwamen in de zomermaanden naar het platteland om daar onder primitieve omstandigheden aardappelen en groente te verbouwen. Hierbij werden ze geholpen door vrijwilligers van over de hele wereld, georganiseerd door het MCE. Om de leefomstandigheden in dit kamp te verbeteren ben ik in 2009 begonnen met het inzamelen van geld. Bijvoorbeeld door foto's te maken voor de plaatselijke voetbalvereniging Loenermark en voorheen ook voor de muziekvereniging OLTO.


 2014

- Een nieuwe directrice (weeshuis) vond het niet meer rendabel om zelf voedsel te verbouwen.

- De weeskinderen die normaal naar ons kamp (Buhug) kwamen gingen naar een ander kamp. ( Khandgait)

- Naar ons kamp ( Buhug) kwamen eenmalig straatkinderen uit een tehuis waarmee het weeshuis samenwerkte.

- De samenwerking tussen MCE en het weeshuis was minimaal.

- MCE startte een nieuw project. Ongeveer 1 km van ons kamp werd een nieuw kamp gebouwd. Hier kregen                       lokale/nomaden-kinderen Engelse les en werden ze op een leuke manier beziggehouden.

- De opbrengst van de oogst ging naar de lokale bevolking.


2015

-- Geen samenwerking tussen MCE en weeshuis.

– De lokale/nomaden-kinderen en enkele kinderen uit Ulaan Baatar kwamen naar ons kamp, (Buhug) met douche,              basketbalveld en volleybalveld.

– De groep vrijwilligers die zijn gekomen om het land te bewerken gaan naar het nieuwe kamp.

– Het voedsel dat door de vrijwilligers werd verbouwd ging naar mensen in de sloppenwijken van Ulaan Baatar.


2016

- Niet veel veranderingen sinds vorig jaar. Wel was er weer enige samenwerking met het weeshuis en enkele                     weeskinderen zijn weer naar Buhug gekomen.

- De nieuwe tl verlichting kon helaas niet tegen de grote spanningsschommelingen in het net. Er hangen nu weer       normale lampen.    


2017

- Het weeshuis heeft opnieuw een nieuwe directrice en de samenwerking tussen het weeshuis en

  MCE is hersteld.

- MCE heeft een nieuw stuk bouwland ter beschikking gesteld waarop aardappelen worden verbouwt.


2018

-De aanleg van een nieuwe keuken is helaas uitgesteld.

-De slaapzaal en recreatiezaal zijn ingericht.

-Schoolspullen voor kinderen uit de sloppenwijken van Ulaan Baatar gekocht.

2019

- Nieuw dak op keuken en slaap/recreatiezaal.

- Keuken betegeld en nieuwe ramen.