Vrijwilligerinmongolie.nl

2008-2013

Sinds 2008 doe ik in mijn vakantie vrijwilligerswerk in Mongolië. Via het MCE  (Mongolian workCamps Exchange ) hielp ik de kinderen uit een weeshuis in Ulaan Baatar,de hoofdstad van Mongolië. Zij kwamen in de zomermaanden naar het platteland om daar onder primitieve omstandigheden aardappelen en groente te verbouwen. Hierbij werden ze geholpen door vrijwilligers van over de hele wereld, georganiseerd door het MCE. Om de leefomstandigheden in dit kamp te verbeteren ben ik in 2009 begonnen met het inzamelen van geld. Bijvoorbeeld door foto's te maken voor de plaatselijke voetbalvereniging Loenermark en voorheen ook voor de muziekvereniging OLTO.


 2014

- Een nieuwe directrice (weeshuis) vond het niet meer rendabel om zelf voedsel te verbouwen.

- De weeskinderen die normaal naar ons kamp (Buhug) kwamen gingen naar een ander kamp. ( Khandgait)

- Naar ons kamp ( Buhug) kwamen eenmalig straatkinderen uit een tehuis waarmee het weeshuis samenwerkte.

- De samenwerking tussen MCE en het weeshuis was minimaal.

- MCE startte een nieuw project. Ongeveer 1 km van ons kamp werd een nieuw kamp gebouwd. Hier kregen                       lokale/nomaden-kinderen Engelse les en werden ze op een leuke manier beziggehouden.

- De opbrengst van de oogst ging naar de lokale bevolking.


2015

-- Geen samenwerking tussen MCE en weeshuis.

– De lokale/nomaden-kinderen en enkele kinderen uit Ulaan Baatar kwamen naar ons kamp, (Buhug) met douche,              basketbalveld en volleybalveld.

– De groep vrijwilligers die zijn gekomen om het land te bewerken gaan naar het nieuwe kamp.

– Het voedsel dat door de vrijwilligers werd verbouwd ging naar mensen in de sloppenwijken van Ulaan Baatar.


2016

- Niet veel veranderingen sinds vorig jaar. Wel was er weer enige samenwerking met het weeshuis en enkele                     weeskinderen zijn weer naar Buhug gekomen.

- De nieuwe tl verlichting kon helaas niet tegen de grote spanningsschommelingen in het net. Er hangen nu weer               normale lampen.    


2017

- Het weeshuis heeft opnieuw een nieuwe directrice en de samenwerking tussen het weeshuis en

  MCE is hersteld.

- MCE heeft een nieuw stuk bouwland ter beschikking gesteld waarop aardappelen worden verbouwt.


2018

-De aanleg van een nieuwe keuken is helaas uitgesteld.

-De slaapzaal en recreatiezaal zijn ingericht.

-Schoolspullen voor kinderen uit de sloppenwijken van Ulaan Baatar gekocht.