Als vrijwilliger in Mongolië.
Vrijwilligerinmongolie.nl

 

                              Geluk is iets dat zich vermenigvuldigt als je het deelt.      

Informatie over het vrijwilligerswerk dat ik in Mongolië doe.

_IGP8231kopie_bewerkt-3.jpg

Beste mensen,

Sinds 2008 doe ik in mijn vakantie vrijwilligerswerk in Mongolië. Via het MCE  (Mongolian workCamps Exchange ) hielp ik de kinderen uit een weeshuis in Ulaan Baatar,de hoofdstad van Mongolië. Zij kwamen in de zomermaanden naar het platteland om daar onder primitieve omstandigheden aardappelen en groente te verbouwen. Hierbij werden ze geholpen door vrijwilligers van over de hele wereld, georganiseerd door het MCE. Om de leefomstandigheden in dit kamp te verbeteren ben ik in 2009 begonnen met het inzamelen van geld. Bijvoorbeeld door foto's te maken voor de plaatselijke voetbalvereniging Loenermark en voorheen ook voor de muziekvereniging OLTO.
 

 In de loop der jaren is er veel veranderd.

 

  2014 :

- Een nieuwe directrice (weeshuis) vond het niet meer rendabel om zelf voedsel te verbouwen.

- De weeskinderen die normaal naar ons kamp (Buhug) kwamen gingen naar een ander kamp. ( Khandgait)

- Naar ons kamp ( Buhug) kwamen eenmalig straatkinderen uit een tehuis waarmee het weeshuis samenwerkte.

- De samenwerking tussen MCE en het weeshuis was minimaal.

- MCE startte een nieuw project. Ongeveer 1 km van ons kamp werd een nieuwkamp gebouwd. Hier kregen                       lokale/nomaden-kinderen Engelse les en werden ze op een leuke manier beziggehouden.

- De opbrengst van de oogst ging naar de lokale bevolking.

         

2015:

-- Geen samenwerking tussen MCE en weeshuis.

– De lokale/nomaden-kinderen en enkele kinderen uit Ulaan Baatar kwamen naar ons kamp, (Buhug) met douche,              basketbalveld en volleybalveld.

– De groep vrijwilligers die zijn gekomen om het land te bewerken gaan naar het nieuwe kamp.

– Het voedsel dat door de vrijwilligers werd verbouwd ging naar mensen in de sloppenwijken van Ulaan Baatar.

 

2016:

- Niet veel veranderingen sinds vorig jaar. Wel was er weer enige samenwerking met het weeshuis en enkele                     weeskinderen zijn weer naar Buhug gekomen.

- De nieuwe tl verlichting kon helaas niet tegen de grote spanningsschommelingen in het net. Er hangen nu weer               normale lampen.               

 

 Wat ik de afgelopen zomer heb kunnen doen:

 - Een laptop gekocht voor o.a. lesdoeleinden, het bekijken van films en video's en voor presentaties. Bijvoorbeeld

   over het land waar de vrijwilligers vandaan komen.

- Voor de kinderen van het weeshuis sportartikelen, speelgoed en sportschoenen gekocht.

- Voor 35 kinderen van een school in de sloppenwijken van Ulaan Baatar rugzakjes met schoolspullen gekocht.

 

2017:

- Het weeshuis heeft opnieuw een nieuwe directrice en de samenwerking tussen het weeshuis en         MCE is hersteld.

- MCE heeft een nieuw stuk bouwland ter beschikking gesteld waarin al aardappelen zijn gepoot.

 

De accomodatie voor de weeskinderen moet nodig worden opgeknapt.

Hieraan ga ik dit jaar het grootste deel van het ingezamelde geld besteden.

 

19551241_1354379684630389_180788967_n.jpg
19553365_1354379347963756_1696709481_n.jpg
19551721_1354379434630414_1704014710_o-2.jpg

 

Ook zal ik weer een aantal rugzakjes met schoolspullen kopen.

 

 

  

rugzakws2-1.jpg

    rugzakws4-4.jpg   rugzakjes6-1.jpg   rugzakjes5-6.jpg   rugzak7.jpg

 rugzakws3-2.jpg

  Klik hier  voor een 360º foto van een deel van de gekochte schoolspullen.