Als vrijwilliger in Mongolië.

Als vrijwilliger in Mongolië.

Vrijwilligerinmongolie.nl
under-construction-animated-wallpaper-in-hd.jpg

                                             Geluk is iets dat zich vermenigvuldigt als je het deelt.      

 

Informatie over het vrijwilligerswerk dat ik in Mongolië doe.

Beste mensen,

Sinds 2008 doe ik in mijn vakantie vrijwilligerswerk in Mongolië. Via het MCE  (Mongolian workCamps Exchange ) hielp ik de kinderen uit een weeshuis in Ulaan Baatar,de hoofdstad van Mongolië. Zij kwamen in de zomermaanden naar het platteland om daar onder primitieve omstandigheden aardappelen en groente te verbouwen. Hierbij werden ze geholpen door vrijwilligers van over de hele wereld, georganiseerd door het MCE. Om de leefomstandigheden in dit kamp te verbeteren ben ik in 2009 begonnen met het inzamelen van geld. Bijvoorbeeld door foto's te maken voor de plaatselijke voetbalvereniging Loenermark en voorheen ook voor de muziekvereniging OLTO.
 

In 2013  is er een nieuwe directie in het weeshuis gekomen. Sindsdien is er veel veranderd.

 

 

2014 :

- Men vond het niet meer rendabel om zelf voedsel te verbouwen.

- De weeskinderen die normaal naar ons kamp kwamen gingen naar een ander kamp.

- Naar ons kamp kwamen eenmalig straatkinderen uit een tehuis waarmee het

  weeshuis samen was gaan werken.

- De samenwerking tussen MCE en het weeshuis is minimaal.

- Mce startte een nieuw project. Ongeveer 1 km van ons kamp werd een nieuw

  kamp gebouwd. Hier kregen lokale/nomaden-kinderen Engelse les en werden

  ze op een leuke manier beziggehouden.

- De opbrengst van de oogst ging naar de lokale bevolking.

         

2015:

– De samenwerking tussen MCE en het weeshuis is helemaal gestopt.

– De lokale/nomaden-kinderen en enkele kinderen uit Ulaan Baatar gaan naar 

  ons kamp. (Met douche, basketbalveld en volleybalveld.)

– De groep vrijwilligers die zijn gekomen om het land te bewerken gaan naar

  het nieuwe kamp.

– Het voedsel dat door de vrijwilligers is verbouwd gaat naar mensen in de

  de sloppenwijken van Ulaan Baatar.

 

2016:

- Er is niet veel veranderd sinds vorig jaar. Wel zijn er weer een paar weeskinderen naar Buhug gekomen.

 

 Wat ik de afgelopen zomer heb kunnen doen:

- Laptop gekocht voor o.a. lesdoeleinden, het bekijken van films en video's en voor presentaties, bijvoorbeeld over het     land waar de vrijwilligers vandaan komen.

- Voor de kinderen van het weeshuis sportartikelen, speelgoed en schoenen gekocht.

- Voor kinderen van een school in de sloppenwijken van Ulaan Baatar 35 rugzakken met inhoud gekocht.

  Meer informatie en foto's binnenkort.